Thực hiện nghị quyết công đoàn khóa 2012 – 2015, Công đoản trường TH & THCS Xuân Tăng tổ chức nhiều chương trình nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như động viên các đoàn ...